Hewlett-Packard-Enterprise

Hewlett-Packard is een van de meest klassieke bedrijven in de computerindustrie en wordt vaak beschouwd als het bedrijf dat wat we nu Silicon Valley noemen, heeft opgericht.
Tegenwoordig bestaat Hewlett-Packard uit twee bedrijven, HP Inc. en Hewlett Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise richt zich op de infrastructuuroplossingen van het bedrijf in de vorm van servers, opslagnetwerken en bedrijfssoftware.

Categorie

Alle categorieën