Duurzaamheid

Binnenkort moet alle IT herbruikbaar zijn

Als je in de IT werkt, staat duurzaamheid waarschijnlijk hoog op de agenda. Anders wordt het hoog tijd om je focus te verleggen.

Duurzaamheid gaat om meer dan je geweten sussen. Volgens Rebecka Carlsson, auteur van het boek Exponentiell klimatomställning (Exponentiële klimaataanpassing), kan geen enkel bedrijf het zich veroorloven om dit gebied te negeren.

“Er is tegenwoordig geen enkel bedrijf dat zich afvraagt of ze moeten digitaliseren. Het is juist een heel erg slecht idee om niet te digitaliseren. Op dezelfde manier wordt duurzaamheid nu een kwestie van zelfbehoud. Het wordt een voorwaarde voor succes, net zoals digitalisering,” zegt ze.

Hoog op de agenda

Frida Faxborn, expert op het gebied van economische politiek bij IT&Telekomföretagen, de Zweedse brancheorganisatie voor IT en telecom, zegt dat duurzaamheid hoog op de agenda staat bij Zweedse IT- en telecombedrijven en dat die trend alleen maar sterker zal worden.

“Bij duurzame IT wordt gewerkt met sociale, economische en milieugerelateerde vraagstukken. Als je tegenwoordig een aantrekkelijke, concurrerende en toekomstbestendige speler wilt zijn, moeten deze vragen een natuurlijk onderdeel van je werkzaamheden uitmaken.”

Volgens haar wordt er op de Europese markt nu veel aandacht besteed aan het bevorderen van hergebruik, reparatie, recycling en inleveren van producten.

“Dat zijn gebieden die onze branche verder wil en kan ontwikkelen en waaraan iedereen moet bijdragen,” vervolgt Frida Faxborn.

Ontwerpen om te recyclen

Rebecka Carlsson beschrijft ‘design for disassembly’ als het allerbelangrijkste concept binnen een circulaire economie. Dat komt erop neer dat alles wat wij maken en gebruiken, uit elkaar moeten kunnen worden gehaald om te hergebruiken – van wolkenkrabbers tot de telefoons in onze zak. Een benadering die in hoge mate op IT-systemen van toepassing is.

“Op lange termijn moet hardware zo worden ontworpen dat het opgewaardeerd kan worden en modulair is. Dat vergroot de mogelijkheid om technische ontwikkelingen bij te benen zonder dat je helemaal nieuwe hardware nodig hebt. De hardware kan vervolgens opnieuw worden gebruikt of worden gerecycled,” zegt Henrik Lampa, Head of Sustainability bij Dustin.

Hij benadrukt het belang van een circulaire benadering van IT-infrastructuren voor besparingen op middelen en energie om het klimaat te ontlasten. Degene die hardware inkoopt, moet eisen stellen aan zijn leveranciers.

“Als klant kun je je leverancier vragen oude apparaten terug te nemen om hergebruik of recycling mogelijk te maken.”

Rebecka Carlsson, auteur van het boek Exponentiell klimatomställning (Exponentiële klimaataanpassing).Frida Faxborn, expert op het gebied van economische politiek bij IT&Telekomföretagen.

Tekst: Alfred Holmgren

11 februari 2021

Tags