Duurzaamheid

Duurzaamheid als vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijfsplan

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan. Bedrijven kunnen een voorsprong nemen door het van begin af aan goed te doen.

Duurzaamheid en winstgevendheid werden lang gezien als tegenovergestelden van elkaar. Het idee bestond dat aanpassen geld kost. Tegenwoordig wordt het echter steeds duidelijker dat duurzame keuzes geld opleveren, zowel op korte als lange ter-mijn. Het laagst hangende fruit is om te kijken naar je energieverbruik, bijvoorbeeld wat betreft transport, productie, verwarming en verlichting.

- Als je kiest voor energiezuinigere oplossingen en overstapt op hernieuwbare energie, heeft dat een positief effect op zowel duurzaamheid als winstgevendheid. De volgen-de stap is om huizen en voertuigen uit te rusten met IoT-apparaten om de energie-stromen en prestaties te optimaliseren, zegt Sandra Klackenborn, duurzaamheids-manager bij Dustin.

IT-oplossingen van Dustin

Wat voor organisatie je ook hebt; IT is één van de belangrijkste factoren om je werk goed te kunnen doen. Wij helpen je om het maximale uit je IT-omgeving te halen.

Lees over de diensten
Sandra Klackenberg

Als je kiest voor energiezuinigere oplossingen en overstapt op hernieuwbare energie, heeft dat een positief effect op zowel duurzaamheid als winstgevendheid.

Sandra Klackenborn, duurzaamheidsmanager bij Dustin.

IT heeft direct effect op duurzaamheid

Een ander gebied dat direct effect heeft op het vlak van duurzaamheid en winstge-vendheid zijn IT-oplossingen.

– IT en digitalisering maken het mogelijk om de CO2-voetafdruk te verkleinen, bijvoorbeeld doordat er dankzij digitale vergaderingen minder wordt gereisd of dat je oplossingen kunt maken om middelen te delen. Het is in veel opzichten de snelle ontwikkeling van de techniek die het mogelijk maakt om onze manier van leven te veranderen. Tegelijkertijd heeft IT zijn eigen CO2-voetafdruk. Het is belangrijk dat wij die als bedrijven verkleinen. Hoe meer we digitaliseren, hoe belangrijker het is dat de voetafdruk van de IT zelf zo klein mogelijk is, zegt Sandra Klackenborn.

Colleagues at office looking at renewable energy

“Je moet je huiswerk doen”

Er zijn tegenwoordig steeds meer bepalingen die eisen dat bedrijven aan een bepaald duurzaamheidsniveau voldoen. Duurzaamheid is in bepaalde opzichten dus geen keuze meer, maar verplicht als het bedrijf op een bepaalde markt actief wil zijn. Dat houdt voor bedrijven een toegenomen complexiteit in, zelfs als het de ambitie is om het juiste te doen.

- Veel bedrijven waarmee we samenwerken vinden het moeilijk om hun weg te vinden tussen alle duurzaamheidsnormen. Het komt veel voor dat er gekozen wordt om een norm te volgen die eigenlijk niet voor de eigen branche geldt. Hierbij is het belangrijk dat je je huiswerk doet of de hulp inschakelt van een expert om de juiste weg te vin-den, zegt Martin Schmidt, oprichter van duurzaamheidsbureau Beyond Intent.

Duurzaamheid moet net zo natuurlijk worden als de financiën

Hoewel duurzaamheid door veel bedrijven tegenwoordig als hygiënefactor wordt be-schouwd, wordt vaak pas aan duurzaamheid gedacht aan het einde van, of naast, de gebruikelijke processen. Maar bedrijven die in plaats daarvan het hele bedrijf door-drongen maken van het duurzaamheidsdenken – die meetbare duurzaamheidsdoelen opnemen in hun bedrijfsplan – zullen een voorsprong nemen denkt Martin Schmidt:

Pas wanneer het duurzaamheidsvraagstuk net zo natuurlijk wordt ingebed als de fi-nanciën, wordt het effectief en is het gunstig bij alle zakelijke momenten.

Martin Schmidt, oprichter van duurzaamheidsbureau Beyond Intent.

– Financiën zijn een fundamenteel onderdeel van alle activiteiten binnen een bedrijf. Pas wanneer het duurzaamheidsvraagstuk net zo natuurlijk wordt ingebed als de fi-nanciën, wordt het effectief en is het gunstig bij alle zakelijke momenten.

Of zoals duurzaamheidsexpert Anna Ryott het zegt in een interview op de site Moti-vation.se: “De winnaars van de toekomst zijn de bedrijven die inzien dat je duur-zaamheid kunt gebruiken als drijvende kracht voor bedrijfsontwikkeling en innovatie, wat vervolgens de risico’s kan verkleinen en de winst van het bedrijf kan verhogen. Tegenwoordig is duidelijk te zien dat de bedrijven die het beste presteren op het vlak van duurzaamheid ook meer groei en winstgevendheid hebben.”

Lees over de diensten

IT-oplossingen van Dustin

Wat voor organisatie je ook hebt; IT is één van de belangrijkste factoren om je werk goed te kunnen doen. Wij helpen je om het maximale uit je IT-omgeving te halen.

Lees over de diensten
Sandra Klackenberg

Als je kiest voor energiezuinigere oplossingen en overstapt op hernieuwbare energie, heeft dat een positief effect op zowel duurzaamheid als winstgevendheid.

Sandra Klackenborn, duurzaamheidsmanager bij Dustin.

18 mei 2022

Tags