Strategie en leiderschap

Ga voor digitaal succes

Hoe stap je echt over op Industrie 4.0? De expert identificeert de digitale succesverhalen en geeft advies over hoe bedrijven hun onderneming kunnen aanscherpen om bij de top te komen.

Het startschot voor de digitalisering heeft al een poos geleden geklonken, toch is het grootste deel van de wereldwijde industriële bedrijven nauwelijks uit de startblokken gekomen. Dat blijkt uit het rapport Global Digital Operations Study – Digital Champions van Strategy&, de adviestak van PwC, aan de hand van gegevens van 1.155 leidinggevenden in grote en middelgrote bedrijven uit 26 landen van over de hele wereld.

Waar op de wereld zijn de digitale succesbedrijven?

De digitale succesbedrijven van tegenwoordig bevinden zich in de regio Azië-Pacific.

“Dat de digitale succesbedrijven vooral Aziatische bedrijven zijn, komt onder andere doordat het vaak jongere bedrijven zijn. In vergelijking met concurrenten uit bijvoorbeeld Europa en de VS, was het voor hen gemakkelijker om nieuwe technieken te omarmen waarmee alle onderdelen van de onderneming soepel kunnen communiceren, terwijl veel oudere bedrijven nog steeds worstelen met een log proces bij het overstappen van oude systemen,” zegt Tobias Kihlén, Head of Operations Practice bij PwC Zweden. “Daardoor zijn zelfs goed georganiseerde Scandinavische bedrijven achterop geraakt in het digitaliseringsproces,” stelt hij vast.

De branches die wel succesvol zijn, zijn de auto- en technische industrie. Hoewel er tegenwoordig weinig Scandinavische bedrijven zijn die tot de digitale top gerekend kunnen worden, vindt Tobias Kihlén dat vele toch op de goede weg zijn en aan de toekomst werken.

Hoe onderscheidt een digitaal succesbedrijf zich?

Het PwC-rapport laat zien dat de bedrijven die het verst zijn met hun digitaliseringsproces, degene zijn die vergevorderd zijn op met name vier gebieden:
Technologie, organisatie en cultuur, productie en logistiek, en klantoplossingen.

“De digitale succesbedrijven slagen erin om goed met deze ecosystemen om te gaan,” zegt Tobias Kihlén en legt de vinger op een essentiële factor om van digitalisering een succes te maken: het vinden van de juiste samenwerkingspartners om je eigen bedrijf te ontwikkelen.

“Er zijn uiteraard voorbeelden van bedrijven die zelf de voorwaarden dicteren voor het ecosysteem, zoals Amazon, maar voor de meeste bedrijven gaat het eerder om het kiezen van het juiste technische ecosysteem om in te werken en van de juiste samenwerkingspartners. De succesbedrijven hadden een duidelijke strategie voor de evaluatie van nieuwe technologie en waren in staat om het gebruik te blijven evalueren.”

Uit berekeningen blijkt dat de bedrijven die momenteel investeren in nieuwe technologieën en digitale ecosystemen, het potentieel hebben om hun winst de komende jaren met 15 procent te laten toenemen.

Succesfactor: nieuwe technologie

Tobias Kihlén noemt KI als voorbeeld van een nieuwe techniek die gebruikt kan worden om marktvoordelen te behalen voor degenen die in durven te zetten op unieke aanpassingen, bijvoorbeeld om transport of opslag te optimaliseren.

“UPS is een voorbeeld van een bedrijf dat op een interessante manier gebruikmaakt van KI om te gaan met alle onverwachte omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de bezorging van een pakket. Ze hebben een optimalisatiesysteem dat hen helpt bij omstandigheden zoals het weer en verkeersongevallen, waardoor de route tijdens de rit opnieuw kan worden gepland. Het systeem is voor een groot deel speciaal ontwikkeld voor hun bedrijf.”

Wat KI in de toekomst voor industriële bedrijven kan betekenen is moeilijk te voorspellen, maar experts denken dat er een enorm potentieel is voor de ondersteuning van operationele beslissingen.

Succesfactor: organisatie en cultuur

Het is niet de techniek op zich die de ontwikkeling belemmert, maar het gebrek aan menselijke arbeidskracht met de juiste competenties om ermee te werken. Met nieuwe techniek die de weg vooruit aangeeft, neemt tegelijkertijd de rol van de mens toe om succes te bereiken.

“Een rapport van World Economic Forum concludeerde dat een gemiddelde werknemer tot 2022 101 dagen aan scholing nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen blijven doen. Het zorgen voor de juiste competenties is ontzettend belangrijk voor bedrijven,” zegt Tobias Kihlén.

Succesfactor: productie en logistiek

In het spoor van de automatisering neemt de behoefte aan goedkope arbeidskracht dus af. In combinatie met toenemende transportkosten voedt dat de trend dat steeds meer bedrijven hun productie dichter bij hun eindklanten brengen.

Industrie 4.0 is een overkoepelend begrip voor de brede waaier aan technieken die momenteel de manier veranderen waarop wij artikelen produceren. Als tip voor bedrijven die de sprong naar een gedigitaliseerde toekomst willen nemen, noemt Tobias Kihlén het belang om de huidige situatie te evalueren. Om te kijken naar het eigen bedrijf om erachter te komen welke competenties aanwezig zijn en welke techniek gebruikt zou kunnen worden. Waar het om draait is durven zien wat het potentieel is waarmee het bedrijf iets unieks zou kunnen ontwikkelen. Pas wanneer dat huiswerk gedaan is, kan de weg naar voren worden vastgesteld.

Succesfactor: klantoplossingen

Digitale succesbedrijven creëren waarde door de contacten met klanten te zien als een ecosysteem dat de moeite waard is om te ontwikkelen en te koesteren. Deze bedrijven versterken hun klantcontacten voortdurend en ontwikkelen hun productaanbod met digitale oplossingen, zelf ontwikkeld of via samenwerkingspartners.

Durf te proberen, durf opnieuw te doen

Wees tegelijkertijd bereid om te heroverwegen. Aangezien de technische ontwikkeling zo snel gaat, is het van doorslaggevend belang om nieuwe techniek te durven proberen en om vervolgens opnieuw te kiezen wanneer de omstandigheden veranderen.

Degenen met het meeste succes willen en kunnen bestaande ecosystemen gebruiken.

“Ze zien de mogelijkheden, maar zien ook in dat je niet alles zelf kunt doen; dat je moet samenwerken met anderen.” Tobias Kihlén waarschuwt tegelijkertijd om de cyberbeveiliging niet uit het oog te verliezen bij het kiezen van een samenwerking.

Ondanks die waarschuwing ziet hij meer mogelijkheden dan risico's bij de digitale ontwikkeling, en wat hij het spannendst vindt, is het onbekende potentieel dat de huidige technische ontwikkeling met zich meebrengt.

“Er zijn toepassingen waarvan we ons nog geen voorstelling kunnen maken. Blockchain is een voorbeeld van een techniek die lange tijd behoorlijk onbekend was en die nu een nieuwe rol heeft gekregen bij het creëren van consumentenvertrouwen. Het is een techniek die bepalend zal zijn in een tijd waarin transparantie en traceerbaarheid van artikelen steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld binnen de voedingsindustrie en de modebranche.”

Lees ook:Digitale beginner of digitaal succesbedrijf?